Trapliften

Ik weet vrijwel zeker dat het bericht vanuit de overheid niemand is ontgaan. Het kabinet heeft aangegeven dat zo lang als mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Aan de hand van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, kan iedere senior die hulp of zorg nodig heeft persoonlijk hulp ontvangen via de gemeente.

Ten opzichte van de jaren ’70 is het aantal thuiswonende 75-plussers ruim 5 keer zo groot geworden, waarbij het aantal na 2050 zal zijn opgelopen tot ongeveer 1,3 miljoen. Daarbij stimuleert de overheid de bevolking langer thuis te blijven wonen. Maar waarom wenst de overheid momenteel meer thuiswonenden?

Personeelstekort

Momenteel is er bij de verpleeg- en verzorgingshuizen sprake van een personeelstekort en de vergrijzing zal leiden tot een grotere wachtlijst op de locaties. Om de wachtlijst in te korten, zullen de verzorgingshuizen momenteel enkel de zware gevallen aannemen. Hierdoor zullen veel ouderen gedwongen worden langer thuis te blijven wonen. Door de verbetering in de gezondheid van ouderen is het ook gemakkelijker meer ouderen thuis te laten wonen.  

Technische hulpmiddelen

Daarnaast nemen de technische mogelijkheden jaarlijks toe. Traplopen kan momenteel worden vervangen door trapliften, robots kunnen ingezet worden om diverse taken uit te voeren en het internet biedt mogelijkheden om personen op afstand te bereiken. Aan de hand van een traplift, robot, het internet of andere uitvindingen kan het thuis wonen gemakkelijker worden voor senioren.

Mantelzorg

Momenteel wordt ook de mantelzorg veel ingezet om ouderen te helpen bij het huishouden of het verzorgen van het betreffende persoon. Mantelzorgers zullen anderen onbetaald en op langer termijn hulp bieden indien dat nodig is. Dit kan een familielid, vriend, vriendin of vrijwilliger zijn. Ondanks dat de mantelzorg een belangrijk onderdeel is van de participatiesamenleving, zullen de verpleeghuizen altijd aanwezig blijven voor personen die dringend hulp nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *